Monday, 3 December 2012

Kata Sendi  1.  Kata sendi digunakan untuk menghubungkan kata-kata atau rangkai kata supaya membentuk ayat yang lengkap.
  2. Kata sendi nama berfungsi untuk menyatakan arah, tempat, masa, sumber, dan sebagainya
  3. Kata sendi digunakan di hadapan kata nama atau kata ganti nama.
     

Kata Sendi
Penggunaan
Ayat Contoh
Di
Untuk tempat
Kemalangan itu berlaku di simpang sana.
Ke
Untuk tempat dan arah serta benda yang tidak bernyawa
1.       Tan Cheong berbasikal ke bandar.
2.       Kotak itu dimasukkan ke dalam stor.
Kepada
Untuk orang atau benda yang abstrak kecuali masa
1.       Encik Sundram membuat aduan tentang kecurian di pejabatnya kepada pihak polis.
2.       Suhu hari ini meningkat kepada 39°C.
Oleh
Digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-
1.       Pokok itu ditanam oleh datuk saya.
2.       Kami terpikat oleh pemandangan yang indah di tasik itu.
Dengan
Untuk menunjukkan makna bersama-sama, perbandingan, cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat
1.       Sui Mui ke pejabat dengan kawanya.
2.       Farid sama tinggi dengan Ah Heng.
3.       Bas itu bergerak dengan perlahan.
4.       Ayah menebas rumput dengan sabit.
Bagi/untuk
Untuk sesuatu yang dibezakan daripada yang lain
1.       Anak patung itu untuk adik.
2.       Masalah itu sangat rumit bagi Yasmin.
Pada
Untuk masa, benda, manusia, dan haiwan
1.       Pertunjukan itu akan bermula pada pukul lapan.
2.       Karim melekatkan gambarnya pada borang itu.

1 comment: