Monday, 3 December 2012

Kata Ganti Tanya

 
  1.  Kata ganti tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.
  2.  Apabila menulis ayat tanya, tanda tanya (?) dibubuh di akhir ayat.
  3. Kata ganti tanya digunakan untuk menanyakan manusia, haiwan, tempat benda, masa, hal, jumlah dan sebab.
     

Kata Ganti Tanya
Penggunaan
Ayat Contoh
Apa
Untuk menanyakan nama benda atau haiwan
Apakah isi kotak itu?
Siapa
Untuk menanyakan manusia
Siapakah nama guru kelas kamu?

Berapa
Untuk menanyakan jumlah atau bilangan
(a)    Berapakah harga kasut ini?
(b)   Berapakah bilangan murid di dalam dewan itu?
(c)     
Bila
Untuk menanyakan masa
Bilakah bas ke Pulau Pinang akan bertolak?

Mana
Untuk menanyakan manusia, benda, haiwan, tempat
(a)    Di manakah adik kamu?
(b)   Di manakah buku yang saya beli tadi?
(c)    Kucing hitam tadi mana?
(d)   Di manakah rumah saudari?
(e)    
Mengapa
Untuk menanyakan sebab
Mengapakah baju itu belum dibasuh?

Bagaimana
Untuk menanyakan hal
Bagaimanakah cara membuat kuih koci?

No comments:

Post a Comment